Начало История Прием База Учители Галерия Новини Контакти
         

Учениците от специалност "Приложно програмиране" получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професията "Приложен програмист" – ІІІ степен.

 Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

Учениците придобиват знания и умения за:

Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи .

 

Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код.

 

Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства.

 

Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране.

 

Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни.

 

Създаване на уеб сайт.

 

Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения.

 

Компютърното проектиране и програмиране.

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.
 

<Назад

 
Copyright © ПГЕЕ-Банско 2010 Начало | История | Прием | База | Учители | Галерия | Новини | Контакти